Factors ambientals, Socials i de Govern corporatiu (ESG)

Els estudis ESG permeten avaluar el compromís de les empreses amb la sostenibilitat, la societat i la bona governança empresarial. Com indiquen les seves sigles, se centren en tres àmbits: medi ambient (Environment), societat (Social) i Govern corporatiu (Governance).

 

  • La vessant ambiental inclou aspectes de biodiversitat, contaminació de sòl i aigua, qualitat atmosfèrica, contaminació acústica, petjada de carboni, eficiència energètica, gestió de l’aigua, generació i gestió de residus, etc. relacionats amb la propietat.
  • La social s’enfoca en avaluar el grau d’inclusió i igualtat de gèneres, la promoció de salut i benestar, la seguretat dels usuaris, la remuneració, la integració i relacions amb la societat on desenvolupa l’activitat, etc. de la companyia.
  • El govern corporatiu inclou l’anàlisi del compliment de la normativa vigent, la gestió de les relacions amb els proveïdors, la corrupció, el compromís amb polítiques que promoguin l’avanç social i mediambiental, etc.

 

Tot i no ser financers, els aspectes inclosos a l’EGS són actualment de gran rellevància per inversors i analistes amb l’objectiu de dur a terme inversions sostenibles. L’interès creixent per les empreses compromeses amb la sostenibilitat i la societat ve donat pel rumb actual de les polítiques econòmiques europees, on el desenvolupament sostenible pren cada dia més protagonisme.

En destaca el Pacte Verd Europeu, que té per objectiu convertir Europa en el primer continent climàticament neutre. Pretén transformar l’economia de la UE en una economia competitiva i eficient en l’ús de recursos. Dins aquest marc, desenvolupa recursos, eines i normatives com la CSRD (Directiva sobre informació corporativa en matèria de sostenibilitat) que homogeneïtzen, estandarditzen i aporten transparència a les avaluacions de sostenibilitat de les empreses.

L’equip de tècnics de MediTerra es manté en constant formació i al dia de les noves directives europees i nacionals en matèria de sostenibilitat. Proporcionem recolzament en tots els estadis d’avaluació ESG i acompanyem als nostres clients durant el disseny de Plans de Millora que els permetin implantar polítiques i procediments interns en sintonia amb els nous estàndards mediambientals.

A MediTerra vetllem per la transformació de les empreses en empreses compromeses amb el medi ambient i la nostra societat. Pas a pas, encaminem els nostres clients cap al desenvolupament sostenible.

COMPROMISOS SOCIALS D'ESG

  • MediTerra dóna suport a la comunitat local fent donacions per ajudar a organitzar activitats al festival anual del barri.
  • MediTerra també recolza les empreses locals. Quan organitzem reunions i convencions ens assegurem que els espais siguin locals, que ofereixin productes de proximitat i que tinguin un programa de sostenibilitat i reciclatge.
  • A MediTerra afavorim la contractació local i el 90% dels nostres treballadors són de Blanes. D'aquesta manera també reduïm la nostra petjada de carboni en disminuir els desplaçaments.
  • MediTerra col·labora amb els col·legis de primària de la zona amb sessions de sensibilització mediambiental

COMPROMISOS MEDIAMBIENTALS D'ESG

  • Les oficines de MediTerra van ser renovades el 2022. Només utilitzem energia verda, hi ha un sistema de reciclatge al menjador, es va introduir una política de 0 ampolles de plàstic que proporciona a cada treballador una ampolla de vidre que es pot emplenar i reutilitzar. S'hi ha instal·lat un nou sistema de climatització que és un 40% més eficient que l'anterior.