Assistència normativa EHS (Seguretat Salut i Medi ambient)

MediTerra ajuda al seus clients a complir la iniciativa de responsabilitat integral, col·laborant amb les instàncies governamentals per satisfer els requeriments en matèria de seguretat, higiene i protecció al medi ambient.

MediTerra anticipa les necessitats dels seus clients i els dona suport en el compliment dels seus objectius, fomentant hàbits de treball congruents amb la política de seguretat, higiene i protecció ambiental creant la consciència que tots els accidents, incidents i malalties ocupacionals es poden evitar.