Sobre MediTerra

MediTerra està àmpliament reconeguda dins del sector de la consultoria ambiental pel seu alt nivell d’especialització, la qualitat de la seva feina i la seva capacitat per a respondre ràpida i eficaçment a les necessitats dels seus clients.

Multidisciplinarietat

Entenem que els problemes ambientals requereixen solucions globals amb una alta especialització, i que únicament mitjançant la integració i combinació d’aspectes jurídics i tècnics es pot aportar a cada cas la millor de les solucions. Per a això, MediTerra incorpora professionals amb formació multidisciplinar procedents de sectors molt diversos.

Clients

Entre els clients de MediTerra s’hi troben empreses, entitats i organismes públics i privats tant nacionals com estrangers. En aquest sentit, MediTerra treballa habitualment en estret contacte amb industrials de sectors molt diversos, despatxos jurídics, promotors immobiliaris i APIs, arquitectes, tassadors, entitats financeres i d’assegurances a més d’un gran nombre de consultories internacionals amb les qual col•laborem com a consultoria local a Espanya, fet que ha permet a MediTerra crear una xarxa internacional d’empreses amb l’objectiu d’oferir serveis locals especialitzats a clients amb independència de la seva localització geogràfica.

Mediterra és membre de: