Política de privacitat

Responsabilitat dels continguts

MediTerra CONSULTORS AMBIENTALS, S.L. no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. L’empresa tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

 

MediTerra CONSULTORS AMBIENTALS, S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

 

MediTerra CONSULTORS AMBIENTALS, S.L. no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de aquesta informació.

 

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal.

 

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

 

Política de privacitat

El portal del qual és titular MediTerra CONSULTORS AMBIENTALS, S.L. CIF: B61804670 Dir. Postal C / Maximià, 2, 17300 BLANES (GIRONA) conté accessos a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a la nostra. En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de l’empresa.

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament és Mediterrani CONSULTORS AMBIENTALS, S.L. CIF: B61804670 Dir. Postal C / Maximià, 2, 17300 BLANES (GIRONA)

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de l’empresa que seguidament es descriu:

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’entitat i que tot seguit es descriu.

 

Recursos humans:

– Col·lectiu d’afectats: personal contractat per MEDITERRA CONSULTORS AMBIENTALS, S.L. i currículums

– Finalitat: compliment de la normativa laboral, gestió de nòmina i de personal

– Base jurídica: RGPD art. 6.1b) i 6.1.c). Reial Decret legislatiu 272.015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors

– Origen de les dades: el mateix interessat o representant legal

– Categories de dades: bàsics de nòmines, acadèmics i professionals

– Destinataris: AEAT, TGSS, entitats bancàries, prevenció riscos laborals

– Transferències internacionals: no estan previstes

– Termini supressió: es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar.

– Mesures de seguretat: les previstes a la LOPD i el RD 1720/2007 que la desenvolupa.

 

Clients i proveïdors:

– Col·lectiu d’afectats: clients i proveïdors

– Finalitat: compliment de la normativa comptable i fiscal. Gestió de cobraments i pagaments. Lliurament de comunicacions comercials

– Base jurídica: RGPD art. 6.1b i c).

– Origen de les dades: el mateix interessat o representant legal

– Categories de dades: identificatives, bancaries, facturació i comptabilitat

– Destinataris: AEAT, TGSS, entitats bancàries.

– Transferències internacionals: no estan previstes

– Termini supressió: es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar.

– Mesures de seguretat: les previstes a la LOPD i el RD 1720/2007 que la desenvolupa

 

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment de les finalitats abans esmentades, i les obligacions legals que es derivin, si s’escau, per part de S MediTerra CONSULTORS AMBIENTALS, S.L. mitjançant el seu consentiment.

 

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

 

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per MEDITERRA CONSULTORS AMBIENTALS, S.L.

Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant MediTerra CONSULTORS AMBIENTALS, SL CIF: B61804670 Dir. Postal C / Maximià, 2, 17300 BLANES (GIRONA). Tel: 972358536, o mitjançant el correu electrònic mediterra@mediterra.es.

 

Si vostè considera que els seus drets abans esmentats no són atesos correctament, pot vostè dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

Mediterra és membre de: