Serveis

MediTerra Consultors Ambientals S.L.

MediTerra és una empresa consultora que, des de la seva fundació l’any 1998, s’ha especialitzat en qüestions ambientals. En concret, ha orientat la seva activitat en el següents segments de mercat:

MediTerra ofereix serveis especialitzats d’alt nivell tècnic i està àmpliament reconeguda dins del sector de la consultoria ambiental pel seu alt grau d’especialització, la qualitat del seu treball i la seva capacitat per respondre de manera ràpida i eficaç a les necessitats dels seus clients. La nostra filosofia d’empresa és oferir aquells serveis per als que realment estem capacitats i per als que disposem del millor equip tècnic. D’aquesta manera podem ser més eficients i donar uns resultats de més qualitat als nostres clients amb uns costos més competitius.

Entenem que els problemes ambientals requereixen solucions globals amb una alta especialització, i que només mitjançant la integració i combinació d’aspectes jurídics i tècnics es pot aportar a cada cas la millor de les solucions. Per això, MediTerra incorpora professionals amb formació multidisciplinar procedents de diversos sectors. Per a cadascuna de les àrees d’actuació tenim un pla de formació i millora que ens permet estar actualitzats dels últims avenços tècnics, disposar de les millors eines de treball i estar al dia de les modificacions en la normativa sectorial.

Tots els nostres serveis es regeixen per criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. És a dir, que en el cicle de vida d’un projecte, intentem que l’impacte sobre el medi ambient sigui el mínim possible i, que les nostres actuacions (com per exemple, propostes de sanejament de sòls contaminats), siguin el més sostenibles possibles amb el menor impacte ambiental, econòmic del projecte i dels usos socials del terreny.

La nostra participació proactiva en xarxes internacionals com NicoleCabernet o Surfer, ens manté actualitzats dels últims avenços internacionals.

Per a més detall de tots els serveis de MediTerra, consulteu el menú de l’esquerra.

Mediterra és membre de: