Auditories de Compliment Legal

MediTerra compta amb gran experiència pel que fa la participació en auditories de compliment legal utilitzant tant protocols propis com protocols proporcionats pel mateix client. Entre els programes d’auditories més importants on ha participat MediTerra cal destacar-ne: BP, GM, FMC Foret, Alcoa, PPG, Textron, Delphi, AirProducts, Kenci (Kennametal), Columbian Carbon, SPX, American Standards, Ashland Chemical, Magna Internacional Inc, etc.

MediTerra ofereix un equip interdisciplinari de professionals i la seva dilatada experiència en la realització de serveis de compliment legal en Medi Ambient, Energia i Seguretat i Salut (EEHS) basats en:

 • L’assessorament legal (continu o puntual).
 • Elaboració i manteniment de requisits legals associats a cada activitat industrial/ comercial.
 • Auditories de compliment legal o EEHS Compliance Audits (internes o corporatives).
 • Auditories segons protocols interns.
 • Auditories vectorials (aire, residus, sòls, energia, etc.).
 • Auditories a proveïdors (puntuals o programades).
 • Realització de protocols (d’auditoria o interns).
 • Avaluació de protocols/programes ja implantats a les empreses. 
 • Redacció de procediments de control operacional basats en la normativa legal aplicable. 
 • Software de suport pel compliment legal (protocols, actualització de normativa legal, bases de dades, etc.). 
 • Tramitació de llicències. 
 • Estudis de viabilitat econòmica d’inversions ambientals. 
 • Outsourcing de serveis de EEHS.