Acreditació ISO 17020

MediTerra és una entitat d'inspecció acreditada per ENAC amb acreditació núm. 193/EI349. Està acreditada per ENAC sota la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 com a Entitat d'Inspecció tipus C per a la realització d'Inspeccions a l'Àrea de Sòls Potencialment Contaminats i Aigües Subterrànies Associades a Sòls Potencialment Contaminats incloent Anàlisi Quantitativa de Riscos.

MediTerra Consultors Ambientals S.L. està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a entitat de control a l'àmbit sectorial de prevenció de la contaminació del sòl amb el número d'inscripció al Registre d'entitats col·laboradores de medi ambient 085-EC- SOL-R incloent tots els àmbits: Investigació (I), Anàlisi Quantitativa de riscos (AQR) i Projectes de descontaminació (PD).

MediTerra Consultors Ambientals S.L. està habilitada per la investigació, anàlisi quantitativa de riscos i projectes de descontaminació a les comunitats autònomes que ho requereixen: Catalunya, País Basc, Andalusia, Extremadura, Galícia, València etc.