Serveis

Sòls contaminats i aigües subterrànies

MediTerra és una entitat d’inspecció acreditada per ENAC amb acreditació Nº 193 / EI349. Està acreditada per ENAC sota la norma UNE-EN ISO / IEC 17020: 2012 com a Entitat d’Inspecció tipus C per a la realització d’Inspeccions a l’Àrea de Sòls Potencialment Contaminats i Aigües Subterrànies Associades a Sòls Potencialment Contaminats i Anàlisis Quantitatius de Risc.

El Reial Decret 9/2005, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl així com els criteris i estàndards per a declarar un sòl com a contaminat, conforma el marc legislatiu pel que fa la política de sòls contaminats a Espanya.

Les diferents Comunitats Autònomes están elaborant Decrets que desenvolupen i completen els continguts del RD 9/2005.

Les principals obligacions que sorgeixen del RD 9/2005 són les següents:

MediTerra disposa d’eines específiques en matèria de sòls i aigües contaminades que permeten actuar de la manera més eficient tant tècnica com econòmicament (softwares com Aquifer Test, MODFLOW, MT3D, RBCA, equips de mostreig i mesurament, etc.).

L’equip multidisciplinar de MediTerra compta amb una àmplia experiència en projectes desenvolupats tant a nivell nacional com internacional. Entre els diferents emplaçaments investigats cal mencionar indústries que pertanyen als sectors químic, automobilístic, energètic,  petrolífer,  farmacèutic, manufacturer, pintures i pigments, tèxtils, alimentari, cosmètic, terrenys per a desenvolupaments immobiliaris, aeroports, instal·lacions militars, estacions de servei, camps de tir i abocadors entre d’altres.

Serveis de consultoria

MediTerra està acreditada per realitzar investigacions i actuacions de sanejament en totes aquelles comunitats autònomes que així ho requereixen (ex: País Basc, Extremadura, Canàries, Andalusia).

A més MediTerra col·labora en diferents programes europeus que neixen amb l’objectiu de lluitar contra la contaminació del sòl. D’aquests cal mencionar:

NICOLE (Network for Contaminated Land in Europe)

CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network)

Mediterra és membre de: