Serveis

Anàlisi i avaluació del risc ambiental

El passat 24 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 26/2007, de 23 d’Octubre sobre Responsabilitat Mediambiental. Aquest text té com a objecte la transposició de la Directiva 2004/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’Abril, sobre responsabilitat mediambiental pel que fa a la prevenció i reparació de danys al medi ambient.

La novetat principal d’aquest marc jurídic per a un operador econòmic és l’aplicació del principi “Qui contamina paga i repara”.

Una de les principals obligacions derivades de l’aplicació del marc jurídic per a operadors econòmics i que s’inclou a l’Annex III d’aquesta Llei és la constitució d’una garantia financera.

La data a partir de la qual s’exigirà la constitució d’aquesta garantia es determinarà per Ordre del Ministeri de Medi Ambient i s’aprovarà a partir del 30 d’abril de 2010. La quantia de la garantia financera prendrà com a punt de sortida l’anàlisis de riscs ambientals de les activitats i el càlcul del cost econòmic de reparació primària del dany mediambiental associat als escenaris accidentals.

SERVEIS DE CONSULTORIA

Mediterra és membre de: