Sectors

Industrial

MediTerra assessora a diferents sectors industrials per a l’adequació de les seves instal·lacions a la normativa legal vigent relacionada amb el Medi Ambient (en vectors ambientals com aire, aigua, residus i sòls), així com en aspectes relacionats amb la Seguretat Ocupacional de les instal·lacions. També està especialitzada en el desenvolupament i implantació de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS), la Gestió Química de substàncies, el Càlcul de la Petjada Climàtica Corporativa i l’Avaluació del Risc Ambiental.

A més, MediTerra també ofereix els següents serveis:

–       Condicions per a l’emmagatzematge de substàncies químiques (APQ’S);

–       Permisos;

–       Exposició a substàncies i agents químics;

–       Assessorament en seguretat alimentària.

–       Anàlisi de riscos en instal·lacions SEVESO;

–       Directiva europea sobre responsabilitat ambiental (ELD);

–       Avaluació de riscos de la contaminació de sòls.

Alguns dels sectors industrials amb els que MediTerra ha treballat són els següents:

Mediterra és membre de: