Sectors

Administració pública

La carència durant molt de temps de criteris uniformes i normativa específica no va impedir el fet que les administracions anessin desenvolupant polítiques/actuacions en relació a la contaminació de sòls i aigües subterrànies, fet que requeria l’assessorament així com l’assistència d’experts en la matèria.

MediTerra col·labora amb organismes i empreses públiques com són: la Generalitat de Catalunya (Agència de Residus de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua), la Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern del País Basc (IHOBE), el Govern d’Andorra (Ministeri de Medi Ambient, Salut i Benestar Social), Ajuntaments ( Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat…) etc.

L’assistència donada per MediTerra s’ha orientat fonamentalment en dues grans línies d’actuació:

Pel que fa la col·laboració de MediTerra en el desenvolupament de polítiques de contaminació de sòls, val la pena destacar l’elaboració de:

Mediterra és membre de: