Sectors

MediTerra té com a àmbit d’actuació el mercat nacional i l’internacional i, compta amb quatre grans grups de clients:

Administracions Públiques (amb les quals actua com a assessor en el desenvolupament de polítiques ambientals relacionades amb els sòls i les aigües subterrànies contaminades); Consultories Multinacionals que col·laboren amb MediTerra com a especialista local; Sector Privat industrial (amb indústries de diversos sectors, advocats, empreses deProject Management, entitats financeres, etc.); i Sector Immobiliari (com a especialista en transaccions i auditories de compra-venda ambientals).

Mediterra és membre de: