Notícies

MediTerra participa en la Jornada tècnica R+d+i en l’aplicació de tecnologies de descontaminació del subsòl organitzada per L´Agència de Residus de Catalunya

Jordi Boronat, gerent MediTerra Consultors Ambientals S.L. va ser moderador d´una mesa del bloc: Compostos Orgànics Volàtils de la “Jornada tècnica R+d+i en l’aplicació de tecnologies de descontaminació del subsòl. Casos pràctics” organitzada per L’Agència de Residus de Catalunya els dies 9 i 10 de març del 2017.

Els objectius de la jornada eren exposar els resultats de diferents projectes de descontaminació de sòls, així com oferir l’oportunitat d’establir contactes i compartir experiències relacionades amb la problemàtica de sòls contaminats. Els temes que es van exposar es centraven en l’aplicació de noves tècniques de descontaminació per tal de donar-les a conèixer i estendre’n la seva aplicació. Necessitats que es van posar de manifest a la jornada prèvia celebrada el gener de 2015 El sòl com a recurs. Investigació i descontaminació sostenible,

La jornada anava dirigida a tècnics que treballin en el sector del sòls contaminats, a la indústria, a activitats potencialment contaminants del sòl, a empreses consultores, a universitats i centres de recerca i a organismes públics.

|

Mediterra és membre de: