Acreditació ENAC

07/09/2023

MediTerra passa satisfactòriament l'auditoria de reavaluació d'ENAC

MediTerra  és una entitat d'inspecció acreditada per ENAC sota la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 per a la realització d'Inspeccions a l'àrea de Sòls Potencialment Contaminats i Aigües Subterrànies i Anàlisi Quantitativa de Riscos amb acreditació núm. 193/EI34. MediTerra  va ser la primera empresa a Espanya que va obtenir l'acreditació per ENAC per a Anàlisi Quantitativa de Riscos el 2016. MediTerra  acaba de passar satisfactòriament l'auditoria de reavaluació per ENAC. Durant els 25 anys de trajectòria, MediTerra ha tingut el compromís d´oferir una competència tècnica d´alt nivell als seus clients