Elaboració d'un manual d'avaluació ambiental i prevenció de riscos laborals de contractistes en projectes de construcció

09/01/2023

MediTerra ha participat en l'adaptació a la normativa local de nombrosos manuals d'avaluació del rendiment HSE (“health, safety and environment”) que algunes empreses fan servir com a mètode de selecció per als seus contractistes, principalment al sector de la construcció.

Moltes empreses estrangeres del sector de la construcció que decideixen portar la seva activitat a territori espanyol solen disposar de manuals o qüestionaris on es formulen diferents qüestions referents a la normativa de seguretat, salut i medi ambient aplicable en obres. Aquests manuals es lliuren als futurs contractistes potencials per avaluar-ne el grau de coneixement i compliment de la normativa aplicable, formant així part del sistema de preselecció dels contractistes. MediTerra s´encarrega d´adaptar aquests manuals a la normativa local, ja que solen estar basats en la normativa del país d´origen de l´empresa. El procés d'adaptació dels manuals inclou l'establiment de les equivalències entre la normativa local i la normativa estrangera, la identificació de requisits que no són aplicables al territori espanyol, l'adopció de nous requeriments basats en la normativa local i la traducció dels documents.

Repte: identificar els requisits legals en matèria de seguretat, salut i medi ambient aplicables a la tipologia dobra a realitzar i establir les equivalències amb la normativa estrangera.

Solució de MediTerra: facilitar al client una versió del manual d'avaluació de contractistes totalment adaptada a les regulacions locals aplicables, ajudant-lo a disposar d'un document fiable per avaluar el rendiment HSE dels potencials futurs contractistes.

Beneficis per al client: disposar d'una versió del manual d'avaluació dels contractistes totalment adaptada a la normativa espanyola que us resultarà d'utilitat durant el procés de selecció dels contractistes.

Sobre els clients: una empresa energètica de projecció internacional que subministra energia a més de tres milions de llars a tot el món i una de les empreses tecnològiques més grans del món.