Desenvolupament d'un programa per a la gestió de l'emmagatzematge de substàncies perilloses i per a la gestió de residus a centres de distribució

12/09/2022

MediTerra aporta les seves experiències i coneixements en el desenvolupament de la política i programes, així com procediments, relatius a l'emmagatzematge de substàncies perilloses i gestió de residus, adaptats a la legislació vigent dins dels territoris on s'implanti/desenvolupi l'activitat, especialitzant-se en centres de distribució de mercaderies d'empreses en procés de ràpida expansió de llarg a llarg de la Península Ibèrica. Aquests treballs poden formar part o no d'un sistema de gestió tipus ISO 14.001 o ISO 45.001.

Repte: oferir al client un servei ràpid i eficient en l'elaboració i l'aplicació de polítiques de gestió de l'emmagatzematge de substàncies perilloses i la gestió de residus. El repte és oferir una resposta àgil i efectiva seguint el ritme a la ràpida expansió de les empreses durant les posades en marxa o durant el període de funcionament de les instal·lacions.

Solució de MediTerra: facilitar al client tota la documentació (manuals, procediments, registres, etc.), necessària per implantar i/o consolidar els sistemes de gestió. Els procediments s'adapten a les plantilles/formats corporatius, així com també es disposa de plantilles pròpies a adaptar segons el requisit de clients.
Per descomptat, dins del procés s'inclouen visites als establiments/instal·lacions per fer auditories de seguiment/implantació dels sistemes de gestió, i avaluar-ne l'eficàcia.
MediTerra és capaç de desenvolupar aquest procés en menys de 3 mesos per facilitar al client la identificació de manera ràpida i eficaç dels punts febles dels sistemes de gestió i així assegurar el desenvolupament de l'activitat en condicions segures per garantir la seguretat dels treballadors i medi ambient..

Beneficis per al client:

  • Auditoria de les instal·lacions existents per determinar on hi ha marge de millora en la gestió de materials perillosos/mercaderies perilloses.
  • Un full de ruta estratègic per aconseguir la conformitat i accions correctives sostenibles.
  • Registre normatiu sobre medi ambient, salut i seguretat en relació amb la gestió de materials i de productes perillosos.
  • Base dels requisits necessaris que s'havien d'abordar a la política de l'empresa.
  • Recomanacions preliminars de control d'existències per al departament d'adquisicions per tal de garantir que no se n'infringissin les limitacions..

Sobre el client: activitats de distribució logística de béns i mercaderies, incloent-hi el sector de l'“ecommerce”. Aquests sectors estan desenvolupant una explosiva expansió a causa de les noves tendències de consum de la societat.