Auditories ambientals de compravenda per a Amazon

10/01/2022

MediTerra, en col·laboració amb la consultora britànica DeltaSimons, ha avaluat mediambientalment aproximadament 80 parcel·les situades a tot Espanya durant dos anys consecutius per a futurs desenvolupaments de naus logístiques, coincidint amb el període de pandèmia de la SARS-COVID-19.

En una primera fase (Fase I) es va seguir la metodologia ASTM E1527 per identificar les condicions ambientals amb risc per a la qualitat del sòl (REC), condicions històriques conegudes d'impactes al sòl (HREC), les condicions conegudes i controlades (CREC) , les condicions de minimis (condicions que no representen una amenaça per a la salut humana o el medi ambient) i els riscos ambientals del negoci (BER) en relació amb cadascuna de les parcel·les.

Durant les visites de reconeixement es van identificar els potencials focus de contaminació ambiental, la vulnerabilitat de l'entorn físic i els usos anteriors per determinar impactes ambientals històrics.

En funció de les troballes detectades a la primera fase, es va realitzar una Fase II que va consistir en una investigació preliminar del sòl i les aigües subterrànies. Segons les característiques de l'emplaçament, la investigació va comprendre mostreig de terra, mostreig d'aigua subterrània o mostreig de vapors del terra.

En base als resultats de les investigacions i en base al projecte futur, es va realitzar una Fase III que va consistir en l'assistència i l'assessorament durant la descontaminació del terreny, incloent-hi una supervisió ambiental durant els treballs de construcció.

Repte: Proporcionar una resposta àgil en un període curt de temps sobre l'avaluació ambiental dels emplaçaments, amb les limitacions de mobilitat imposades per la pandèmia del SARS-COVID-19.

Solució de MediTerra: Disposar d´un equip especialitzat i amb col·laboradors amb capacitat de mobilitzar-se a totes les comunitats d´Espanya en curt període de temps. Per això MediTerra s'encarrega de tot el procés, contractació de maquinària per a sondejos, equips de descontaminació, laboratoris, etc i del contacte amb les autoritats si cal.

Beneficis per al client: Disposar d‟una avaluació de l‟estat actual de la propietat que permeti valorar la viabilitat de la transacció. A més d‟obtenir una valoració econòmica dels possibles passius ambientals i d‟un pla d‟acció per disposar d‟un terreny apte per al‟ús futur previst.

Sobre el client: Es tracta de lempresa més gran en comerç electrònic que ha tingut un creixement accelerat durant la pandèmia.