Auditories ambientals de compravenda immobiliàries

27/03/2023

MediTerra participa en diversos projectes d'auditories ambientals de compravenda (Due Diligence) a antigues zones industrials a la conurbació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que conformen els eixos estratègics de desenvolupament de la zona, entre les quals es destaquen:

  • Zona 22@ antic districte industrial de Barcelona amb desenvolupaments d'activitats com hotels, residències estudiants, geriàtrics, residencial a antigues zones fabrils (Mèridia, Conren-tramvai, Nubiola, Swisslife, etc)
  • Zona Franca, participant en compravendes (TMB, Goodman, etc) de parcel·les per a nous desenvolupaments i assessorant en el desenvolupament de nous plans urbanístics (Gran Via Sur)
  • Front litoral de Badalona i Sant Adrià, en nous desenvolupaments residencials i industrials (Interxion, Marina Badalona, AGBAR, Ajuntament de Badalona, etc)
  • Consorci Urbanistic Parc de l’Alba (Cerdanyola), amb la identificació i investigació d’antigues zones industrials i abocadors previ a desenvolupaments residencials, serveis i tecnològics (Sincrotrón Alba)

Repte: donar resposta àgil en curt període de temps incloent-hi investigacions de la qualitat del sòl previ a la transacció i avaluar la viabilitat de la transacció.

Solució de MediTerra: facilitar al client una fotografia detallada de l'estat actual del sòl, valorant les actuacions de descontaminació previstes tant tècnicament com en el temps i els costos. Per això MediTerra s'encarrega de tot el procés i el contacte amb les autoritats si cal.

Beneficis per al client: disposar d‟una valoració econòmica de possibles passius ambientals i d‟un pla d‟acció per posar el terreny apte per al futur ús previst.

Sobre el client: MediTerra treballa directament amb el promotor o bé com a part de l'equip d'auditoria de compravenda contractat per advocats, Project management, arquitectes, etc).