Auditoria ambiental de compravenda de plantacions d'oliveres, ametllers i cítrics

04/07/2022

En col·laboració amb la consultora anglesa Delta-Simons, que va ser adjudicatària per un fons d'inversió canadenc, MediTerra  ha realitzat una auditoria ambiental de compravenda en dues fases, que ha inclòs aproximadament 30 plantacions d'oliveres i ametllers i unes 30 plantacions de cítrics localitzats a el sud d'Espanya i Portugal. L'objectiu d'aquesta auditoria ambiental de compravenda (EDD) era valorar l'estat ambiental de les plantacions i valorar passius ambientals ocults per al client que tenia com a objectiu invertir a l'empresa d'explotació espanyola per mantenir la mateixa activitat.

Entre els aspectes valorats s'inclou el compliment legal de les captacions d'aigua (superficials i profundes), l'avaluació dels recursos hídrics permesos davant dels realment utilitzats i la previsió de futur, considerant aspectes de canvi climàtic. També un aspecte fonamental ha estat l'emmagatzematge i l'ús de fertilitzants i fitosanitaris.

Dins l'avaluació s'han inclòs aspectes ESG (Medi Ambient, Socials i de Governança), avaluació de la petjada de carboni i projectes de compensació d'emissions de CO2.

 

Repte: fer les auditories en poques setmanes i elaborar informes complets en un temps ajustat.

Solució de MediTerra: facilitar al client informes complets amb valoracions ambientals i legals i costos de Capex.

Beneficis per al client: seguretat en la seva inversió.

Sobre el client: un grup inversor canadenc