Assistència ambiental al D-Hub Automotive (antiga Nissan)

05/09/2022

MediTerra col·labora amb la multinacional australiana Goodman, promotora del D-Hub Automotive situada a l'antiga Nissan a la Zona Franca (Barcelona), en la coordinació de les activitats de remediació de terres i aigües subterrànies amb el nou desenvolupament de la zona.

El projecte preveu una durada de 4 anys amb el seguiment de la postremediació fins al tancament dels expedients per les autoritats.

A la primera fase de Due Diligence Ambiental, prèvia a la compra, MediTerra ha revisat l'estat de la qualitat del sòl i les aigües subterrànies i ha realitzat investigacions complementàries per valorar els potencials passius ambientals i les possibles responsabilitats ambientals futures.

Repte: donar resposta àgil en un curt període de temps avaluant investigacions prèvies amb prop de 250 sondejos i identificar possibles àrees no investigades i com la descontaminació es pot integrar en el nou desenvolupament de la zona.

Solució de MediTerra: facilitar al client una fotografia detallada de l'estat actual del sòl, valorant les actuacions de descontaminació previstes tant tècnicament com en el temps i els costos. Un cop s'ha realitzat l'adquisició, es fa un seguiment de les actuacions de descontaminació i es valoren les activitats a realitzar a l'emplaçament per coordinar-lo amb noves construccions i evitar nova contaminació per part del nou operador.

Beneficis per al client: MediTerra funciona com a punt de contacte per als temes ambientals coordinant actuacions entre l'antic operador responsable de la descontaminació (Nissan), els nous operadors industrials (D-Hub Automotive) i logístic (Goodman) i les autoritats (Agència de Residus de Catalunya i Agència Catalana de l'Aigua).

Sobre el client: una de les immobiliàries més grans del món especialitzades en logística