Assessoria en resolució d'expedients de sòls contaminats per a l'Agència de Residus de Catalunya

02/01/2023

MediTerra ha estat inclosa al panell d'experts per a l'assistència tècnica a la valoració d'informes presentats a l'Agència de la Residus de Catalunya (ARC) per part d'empreses que voluntàriament o per requisit administratiu estan duent a terme actuacions d´investigació i sanejament de terres. El projecte té una durada màxima de cinc anys.

Les funcions de MediTerra són avaluar la informació generada en cada fase d'actuació del procés de gestió de sòls contaminats a Catalunya, així com les actuacions de control i seguiment que se'n deriven.

Aquest projecte permet a MediTerra estar al dia de les darreres directrius en gestió de sòls contaminats a Catalunya.

 

Repte: generar informes de valoració d´expedients amb lliuraments quinzenals aplicant els criteris de gestió de sòls contaminats presents a Catalunya.

Solució de MediTerra: establir una dinàmica interna àgil i eficaç per poder donar resposta als curts terminis de lliurament dels expedients de valoració i mantenint un alt nivell de qualitat.

Beneficis pel client: disponibilitat i rapidesa a les consultes..  

Sobre el client: l'Agència de la Residus de Catalunya (ARC) és una entitat Catalana de dret públic associada a la Generalitat de Catalunya, que entre altres funcions té recuperar espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminants.