Assessorament ambiental per al cessament i desmantellament d'una activitat industrial

19/06/2023

MediTerra proveeix assessorament ambiental durant el cessament i el desmantellament d'activitats industrials. Estudia les activitats dutes a terme pel client i els requeriments legals locals i, a partir d'aquí, detalla les accions necessàries per tancar l'activitat.

Repte: Identificar i presentar al client de forma àgil les accions requerides per al cessament de l'activitat i el desmantellament. 

Solució de MediTerra: MediTerra elabora una llista d'accions específiques segons l'activitat i la normativa local. Detalla els passos requerits per dur a terme cada acció, facilita les eines i els recursos necessaris (així com contactes o guies per a la realització dels tràmits) i proveeix suport legal en l'àmbit d'EHS al client durant el cessament de l'activitat. Si cal, MediTerra també s'encarrega del contacte amb les autoritats. S'hi indiquen tots els processos de baixes d'instal·lacions, llicències, legalitzacions, permisos, etc., detallant la informació relativa a les administracions competents i els formularis de baixa.

En aquestes solucions, s'hi inclouen les investigacions de sòls i aigües subterrànies, que són requerides per obligació legal i/o en processos de compravenda.

Beneficis per al client: El client compta amb l'assessorament de MediTerra en tot moment durant el procés i un pla d'acció detallat amb les accions necessàries i les eines per dur-les a terme. 

S'hi inclou el contacte amb les administracions competents segons cada gestió per garantir una gestió eficaç, i facilitar els tràmits burocràtics.

Sobre el client: tot tipus d'empreses multinacionals amb seu a la península Ibèrica, especialment dins del sector industrial i de la logística de mercaderies.